Redakcja

Komitet redakcyjny:

Katarzyna Zakliczyńska

Joanna Nawrotkiewicz

mgr Albert Kozik

Aga Gabarkiewicz

Joanna Myrcha

Lucyna Szczykutowicz