Call for Papers

Szanowni Państwo,

ostatni rok był dla nas czasem wytężonej pracy, która pozwoliła na zebranie i przygotowanie do druku pierwszej grupy artykułów mających pierwotnie wchodzić w skład numeru inaugurującego nowe czasopismo.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do dalszej współpracy z „Chiną Illustratą” i jednocześnie zapowiedzieć zmiany organizacyjne i strukturalne, które wpłyną na jej format.
Jako komitet redakcyjny podjęliśmy wspólnie decyzję, że „China Illustrata” zmieni się z czasopisma w serię wydawniczą, pod której szyldem ukazywać się będą recenzowane i punktowane monografie naukowe poświęcone zagadnieniom sinologicznym.
Do współpracy zapraszamy zatem ponownie badaczy i badaczki, dla których istotne są tematy związane z chińskojęzycznym kręgiem cywilizacyjnym, mieszczące się w dyscyplinach takich jak językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, antropologia, kulturoznawstwo, ekonomia, politologia czy socjologia, a także wszystkich naukowców i wszystkie naukowczynie, którym zależy na współtworzeniu i kontynuowaniu bogatych tradycji polskiej sinologii.
W tomach ukazujących się w ramach serii „China Illustrata” publikowane będą wyłącznie teksty poddane procesowi recenzyjnemu w standardzie double blind peer review.
Aby nie ograniczać zakresu zainteresowań badawczych i tematyki Państwa studiów, zdecydowaliśmy nie wyznaczać na razie ścisłego tematu przewodniego kolejnych tomów. Jesteśmy zatem w pełni otwarci na rozdziały, które spełnią wymagania naukowe wyznaczone przez radę, redakcję i recenzentów. Autorów i autorki artykułów, które przeszły przez proces recenzyjny do pierwszego numeru „Chiny Illustraty” i zostały przyjęte do druku zapraszamy do współtworzenia pierwszego tomu monograficznego – wszystkie teksty zostaną automatycznie zakwalifikowane do publikacji. Roześlemy do Państwa szczegółowe wiadomości dotyczące dalszej współpracy.
Wszelkie dodatkowe informacje, takie jak zasady przygotowania tekstów do druku, formatowania przypisów, a także skład rady naukowej i redakcji, mogą Państwo nieodmiennie znaleźć na powyższej stronie internetowej.
Ostatecznym terminem zbierania tekstów jest 31 grudnia 2020 roku. Artykuły i dodatkowe pytania mogą Państwo kierować pod następujący adres mailowy: chinaillustrata@gmail.com